pàgina postal

Categoria pàgina postal
Regles oficials de Dine by Design
Regles oficials de Dine by Design
pàgina postal
NO CAL COMPRA NI PAGAMENT PER ENTRAR O GUANYAR. UNA COMPRA NO MILLORA LA SEVA POSSIBILITAT DE GUANYAR. EN ENTRAR, ACEPTES AQUESTES NORMES OFICIALS, QUE SÓN UN CONTRACTE. AQUESTES NORMES OFICIALS OBLIGUEU QUE ACEPTEU A ARBITRAR LES CONTROVERSES EN MÉS QUE D'ACCEDIR AL TRIBUNAL, ACONCEDER-NOS CERTES DRETS I LLICÈNCIES, OFERIR-NOS CERTES INDEMNITZACIONS, RENUNCIAR A DETERMINATS DELS VOSTRES DRETS I REMEDIS I LIMITAR LA NOSTRA RESPONSABILITAT I LES VOSTRE OBLIGACIONS.